Audio
Video
  • Con Còng con Cua
Lượt truy cập
055349
số người truy cậpHôm nay:11
số người truy cậpHôm qua:29
số người truy cậpTuần này:40
số người truy cậpTháng này:936
số người truy cậpTất cả:55349
số người truy cậpĐang trực tuyến:3
Tin Tức & Sự Kiện
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP SƠ CẤP THANH NHẠC HÈ 2019
Cập nhật ngày 15/05/2019
   
  SỞ VHTTDL SÓC TRĂNG                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             TRƯỜNG TRUNG CẤP VHNT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                  
             Số:  101/TBCS-TTCVHNT                                          Sóc Trăng, ngày  06  tháng 5 năm 2019
 
 
THÔNG  BÁO CHIÊU SINH
LỚP SƠ CẤP THANH NHẠC HÈ 2019
 
Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của Nhà trường và nhu cầu học tập của người học; Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Sóc Trăng thông báo chiêu sinh lớp Sơ cấp Thanh nhạc hè năm 2019 như sau:
          1. Đối tượng chiêu sinh:Tất cả các đối tượng học sinh, sinh viên, giáo viên và người có nhu cầu học tập.
          2. Thời gian học: 03 tháng (10 tuần học, mỗi tuần 03 buổi vào thứ bảy, chủ nhật)
          3. Ngày nhập học:25 tháng 5 năm 2019
          4. Chương trình học:
                   - Lý thuyết: Nhạc lý cơ bản
                   - Thực hành: Luyện thanh - hát
          5. Học phí:1.500.000 đ (Một triệu năm trăm ngàn đồng)
          6. Số lượng học viên/lớp: 18
          7. Địa điểm và thời gian đăng ký:
          - Địa điểm đăng ký: Phòng Đào Tạo - Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Sóc Trăng - Số 719/3 Lê Hồng Phong, phường 3, Thành phố Sóc Trăng. Điện thoại: (0299) 3821939.
          - Thời gian đăng ký: Học viên đăng ký kể từ ngày ra thông báo đến ngày nhập học.
* Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ sơ cấp.
 
                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                                       Đã ký
- Sở VHTTDL;
- Sở LĐTBXH;                                                                                        Th.S Võ Văn Sự
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị, TP;
- Phòng VHTT các huyện, thị, TP;
- TTVH các huyện, thị, TP;
- TTDN&GDTX các huyện, thị, TP;
- Website trường TC VHNT;
- Lưu: Phòng TCHC, Đào tạo.
Tin Tức Khác