Audio
Video
  • Con Còng con Cua
Lượt truy cập
055349
số người truy cậpHôm nay:11
số người truy cậpHôm qua:29
số người truy cậpTuần này:40
số người truy cậpTháng này:936
số người truy cậpTất cả:55349
số người truy cậpĐang trực tuyến:3
Tin Tức & Sự Kiện
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP NGẮN HẠN 2019
Cập nhật ngày 01/04/2019
   
   
     SỞ VHTTDL SÓC TRĂNG                CỘNG HÒA XÃ HI CHNGHĨA VIT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP VHNT                             Độc lp - T do - Hnh phúc
                                                                                          
 Số:        /TBCS-TTCVHNT                                     Sóc Trăng, ngày         tháng       năm  2019
 
               
THÔNG BÁO
CHIÊU SINH CÁC LỚP NGẮN HẠN 2019
 
            Căn cứ Kế hoạch số: 20/KH-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc đào tạo nghề năm 2019, tỉnh Sóc Trăng;
            Căn cứ vào kế hoạch đào tạo các lớp ngắn hạn năm học 2019 - 2020 của Trường Trung cấp VHNT Sóc Trăng;
            Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Sóc Trăng thông báo chiêu sinh các lớp ngắn hạn năm học 2019 - 2020 gồm các lớp như sau:
            I. CÁC LP SƠ CẤP VÀ THƯỜNG XUYÊN
            - Thời gian học: Nhận học viên thường xuyên hoặc mở lớp theo yêu cầu của người học và các đơn vị.
            01. Organ
            02. Ghita
            03. Piano
            04. Thanh nhạc (hát)
            05. Mỹ thuật (vẽ)
            06. Khắc gỗ mỹ thuật
            07. Đồ họa vi tính
            08. Đồ họa vi tính chữ Khmer
            09. Ghita phím lõm
            10. Ca tài tử
            11. Nhạc công Ngũ âm
            12. Múa dân gian Khmer Nam bộ
            13. Diễn viên, nhạc công sân khấu Dù kê Khmer Nam bộ
            14. Xây dựng kịch bản chương trình Lễ hội và sự kiện
            15. Xây dựng kịch bản dàn dựng nghệ thuật
            16. Ôn thi các chuyên ngành Âm nhạc, Mỹthuật
            II. CÁC LP NĂNG KHIẾU VÀ CƠ BẢN HÈ
            - Thời gian học: 2 tháng, từ ngày 10/6/2019 đến 10/08/2019 (nhận đăng ký từ 02/5/2019)
            01. Organ
            02. Ghita
            03. Piano
            04. Thanh nhạc (hát)
            05. Mỹ thuật (vẽ)
            06. Khắc gỗ trang trí mỹ thuật
            07. Đồ họa vi tính
            Mọi chi tiết cần biết, xin liên hệ Phòng Đào tạo –Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Sóc Trăng. Số 719/3 đường Lê Hồng Phong, phường 3, TP. Sóc Trăng.
            - Đin thoi: (0299) 3821939 - (0299) 3821804
            - Website: vhntsoctrang.edu.vn
            - Email: thvhntsoctrang@moet.edu.vn
                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                               Đã ký
 
                                                                                                                      Th.S Võ Văn Sự
Tin Tức Khác