Audio
Video
  • Con Còng con Cua
Lượt truy cập
052018
số người truy cậpHôm nay:19
số người truy cậpHôm qua:35
số người truy cậpTuần này:230
số người truy cậpTháng này:544
số người truy cậpTất cả:52018
số người truy cậpĐang trực tuyến:2
Tin Tức & Sự Kiện
Chi tiết ...
Cập nhật ngày 18/08/2017
   
SỞ VHTTDL SÓC TRĂNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG TRUNG CẤP                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
                                                                                               
                  Số:  164/TB-TTCVHNT                                         Sóc Trăng, ngày 16 tháng  8  năm 2017          
 
THÔNG  BÁO CHIÊU SINH SỐ 2
Lớp nghiệp vụ Lễ tân
 
          Nhằm cập nhật kiến thức và bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên Quản lý và Lễ tân ở các cơ sở lưu trú du lịch, đáp ứng theo quy định tại Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ VHTTDL hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐCP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật du lịch về lưu trú du lịch. Đồng thời đáp ứng nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập và phát triển của du lịch tỉnh nhà.
          Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Sóc Trăng liên kết với Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ tổ chức chiêu sinh lớp Nghiệp vụ Lễ tân với thời gian và địa điểm như sau:
          1. Thời gian:
          - Thời gian học 07 ngày.
          - Ngày nhập học: Dự kiến khai giảng vào đầu tháng 10/2017.
          2. Đối tượng:
          - Quản lý và nhân viên các cơ sở lưu trú.
          3. Học phí:
          - Học phí trọn khóa học là 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng)
          4. Địa điểm và thời gian đăng ký:
          - Học viên đăng ký kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/9/2017
          Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào Tạo - Trường Trung cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Sóc Trăng, Số 719/3 Lê Hồng Phong –  phường 3 –  Thành  phố Sóc Trăng, hoặc qua điện thoại số: (0299) 3821939.
          Sau khi hoàn thành khóa học, Học viên sẽ được Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Cần Thơ cấp giấy chứng nhận theo quy định.
          Những vấn đề cần biết, xin liên hệ: Phòng Đào Tạo - Trường Trung cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Sóc Trăng. Số 719/3 Lê Hồng Phong –  phường 3 –  Thành  phố Sóc Trăng. ĐT: (0299) 3821939.
 
                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Sở VHTTDL
- Thanh tra Sở VHTTDL (để phối hợp)                                                            (Đã ký)
- Phòng NVDL Sở VHTTDL (để phối hợp)                                                       
- Trung tâm XTDL Sở VHTTDL (để phối hợp)
- Các cơ sở lưu trú                                                                                Huỳnh Thanh Hồng
- Website trường TC VHNT
- Lưu: Phòng TCHC, Đào tạo. 
Tin Tức Khác