Audio
Video
  • Con Còng con Cua
Lượt truy cập
052018
số người truy cậpHôm nay:19
số người truy cậpHôm qua:35
số người truy cậpTuần này:230
số người truy cậpTháng này:544
số người truy cậpTất cả:52018
số người truy cậpĐang trực tuyến:2
Thông Báo
THÔNG BÁO CHIÊU SINH Các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên Mỹ thuật các trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Cập nhật ngày 22/05/2017
                    SỞ VHTTDL SÓC TRĂNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   TRƯỜNG TRUNG CẤP VHNT                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                         
                       Số: 79/TBCS-VHNT                                             Sóc Trăng, ngày 22 tháng  5  năm 2017
 
 
THÔNG  BÁO CHIÊU SINH
Các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên Mỹ thuật
các trường Tiểu học và Trung học cơ sở
 
          Nhằm bồi dưỡng kỹ năng thiết kế biểu mẫu và trang trí mỹ thuật trong trường học, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Sóc Trăng thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên Mỹ thuật các trường Tiểu học và Trung học cơ sở năm 2017 với nội dung như sau:
          I. Các lớp bồi dưỡng:
          01. Thiết kế biểu mẫu trang trí phòng học
          02. Thiết kế đạo cụ thi diễn văn nghệ trường học
          03. Thiết kế đồ dùng dạy học
          04. Trang trí phòng trưng bày, phòng truyền thống
          Học viên được trang bị kiến thức về thực hành thiết kế biểu mẫu và trang trí mỹ thuật trong trường học. Học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học.
          II. Thời gian học:
          - Thời gian học 04 tuần (từ 03/7 đến 31/7/2017)
          - Ngày nhập học:  03 tháng 7 năm 2017
          III. Học phí:
          - Học phí trọn khóa học là 800.000 đồng (Tám trăm ngàn đồng)
          IV. Địa điểm và thời gian đăng ký:
          - Học viên đăng ký kể từ ngày ra thông báo (theo mẫu đăng ký của nhà trường).
          - Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào Tạo - Trường Trung cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Sóc Trăng. Số 719/3 Lê Hồng Phong –  phường 3 –  Thành  phố Sóc Trăng, hoặc qua điện thoại số: (0299) 3821939.
          Những vấn đề cần biết, học viên liên hệ: Phòng Đào Tạo - Trường Trung cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Sóc Trăng. Số 719/3 Lê Hồng Phong –  phường 3 –  Thành  phố Sóc Trăng. ĐT: (0299) 3821939.
 
                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Sở VHTTDL
- Sở LĐTBXH                                                                                                   (Đã ký)
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị
- Các trường Tiểu học và THCS
- Website trường TC VHNT                                                                 Huỳnh Thanh Hồng
- Lưu: Phòng TCHC, Đào tạo. 
Tin Tức Khác