Audio
Video
  • Con Còng con Cua
Lượt truy cập
055349
số người truy cậpHôm nay:11
số người truy cậpHôm qua:29
số người truy cậpTuần này:40
số người truy cậpTháng này:936
số người truy cậpTất cả:55349
số người truy cậpĐang trực tuyến:3
Thông Báo
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP NGẮN HẠN 2018
Cập nhật ngày 27/03/2018
   
    SỞ VHTTDL SÓC TRĂNG                                     CỘNG HÒA XÃ HI CHNGHĨA VIT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP VHNT                                       Độc lp - Tdo - Hnh phúc                                                                                        
 Số:          /TBCS-TTCVHNT                                     Sóc Trăng, ngày         tháng      năm  2018
               
THÔNG BÁO
CHIÊU SINH CÁC LỚP NGẮN HẠN 2018
 
          Căn cứ vào kế hoạch đào tạo các lớp ngắn hạn năm học 2018 - 2019 của Trường Trung cấp VHNT Sóc Trăng.
          Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Sóc Trăng thông báo chiêu sinh các lớp ngắn hạn năm học 2018 - 2019 gồm các lớp như sau:
I. CÁC LP NGN HN
          - Thời gian học: Nhận học viên thường xuyên hoặc mở lớp theo yêu cầu của người học.
          01. Organ
          02. Ghita
          03. Piano
          04. Thanh nhạc (hát)
          05. Mỹ thuật (vẽ)
          06. Đồ họa vi tính
          07. Đồ họa vi tính chữ Khmer
          08. Ghita phím lõm
          09. Ca tài tử
         10. Nhạc công Ngũ âm
         11. Xây dựng kịch bản chương trình Lễ hội và sự kiện
         12. Xây dựng kịch bản dàn dựng nghệ thuật
         13. Ôn thi các chuyên ngành Âm nhạc, Mỹthuật
II. CÁC LP NĂNG KHIẾU VÀ CƠ BẢN HÈ
          - Thời gian học: 2 tháng, từngày 11/6/2018 đến 10/08/2018 (nhận đăng ký từ 02/5/2018)
          01. Organ
          02. Ghita
          03. Piano
          04. Thanh nhạc (hát)
          05. Mỹ thuật (vẽ)
          06. Khắc gỗ trang trí mỹ thuật
          07. Đồ họa vi tính
          08. Ghi ta phím lõm
          09. Ca tài tử
          10. Ôn thi các chuyên ngành Âm nhạc, Mỹ thuật       
          Mọi chi tiết cần biết, xin liên hệPhòng Đào tạo –Trường Trung cấp Văn hóa Nghệthuật Sóc Trăng. Số719/3 đường LêHồng Phong, phường 3, TP. Sóc Trăng.
          - Đin thoi: (0299) 3821939 - (0299) 3821804
          - Website: vhntsoctrang.edu.vn
          - Email: thvhntsoctrang@moet.edu.vn
                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Sở VHTTDL
- Sở LĐTBXH
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị, TP
- Phòng VHTT các huyện, thị, TP
- TTVH các huyện, thị, TP
- Website trường TC VHNT
- Lưu: Phòng TCHC, Đào tạo. 
Tin Tức Khác