Audio
Video
  • Con Còng con Cua
Lượt truy cập
052018
số người truy cậpHôm nay:19
số người truy cậpHôm qua:35
số người truy cậpTuần này:230
số người truy cậpTháng này:544
số người truy cậpTất cả:52018
số người truy cậpĐang trực tuyến:3
Thông Báo
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TRUNG CẤP BIỂU DIỄN NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG
Cập nhật ngày 20/06/2017
   SỞVHTTDL SÓC TRĂNG                                               CỘNG HÒA XÃ HI CHNGHĨA VIT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP VHNT                                                            Độc lp - T do - Hnh phúc  
                                                                                     
     Số:  109/TBTS-TTCVHNT                                                    Sóc Trăng, ngày  20 tháng  6  năm  2017
               
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
 
Căn cứ Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng năm 2017;
Nhằm để chuẩn hóa các chức danh nhạc công, diễn viên của các đoàn Nghệ thuật Khmer theo quy định;
          Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Sóc Trăng thông báo tuyển sinh lớp Trung cấpBiểu diễn nhạc cụ truyền thống (Nhạc cụ Ngũ âm dân tộc Khmer).
 
I/ Thời gian và hình thức học:
          - Thời gian học3 năm.
          - Hình thức học: Chính quy không tập trung.
II/ Đối tượng tuyển sinh:
          1. Thí sinh trong và ngoài tỉnh.
          2. Trình độvăn hóa: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.
          3. Đủđiều kiện vềsức khỏe vànăng khiếu theo ngành dựthi.
III/ Nội dung tuyển sinh:
1. Lý thuyết âm nhạc (vấn đáp)
2. Kiểm tra năng khiếu (về cao độ, tiết tấu, trí nhớ, cảm thụ âm nhạc...) hoặc đàn một bài tựchọn (nhạc cụtựchọn).
IV/ Hồ sơ dự tuyển:
          - Phiếu đăng ký dựthi theo mẫu.
          - Bản sao có công chứng Bằng Tốt nghiệp.
          - Bản sao giấy khai sinh.
          - Bản sao có công chứng hộkhẩu thường trú.
          - Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
          - 03 ảnh màu 3/4 có ghi họtên và ngày tháng năm sinh ởmặt sau.
- 02 bì thư dán tem ghi địa chỉ và số điện thoạichính xác đểnhà trường liên lạc với thí sinh. 
V/ Thời gian nộp hồ sơ và thi tuyển:
- Nhận hồsơtừngày ra thông báo đến hết ngày 14 tháng 8 năm 2017
- Thi tuyển ngày 18 tháng 8 năm 2017
          - Địa điểm nộp hồsơ: Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo –Trường Trung cấp Văn hóa Nghệthuật Sóc Trăng hoặc nộp qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trường Trung cấp Văn hóa Nghệthuật Sóc Trăng, Số719/3 đường LêHồng Phong, phường 3, TP. Sóc Trăng.
 
VI/ Học phí và lệ phí hồ sơ:
          1. Học phí: 4.600.000 đồng/năm (được giảm 70% học phí theo Thông tư liên tịch số09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2016 của Bộ GDĐT, Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH)
          2. Lệ phí:
          - Hồsơ                           :   60.000 đồng
          - Thi tuyển                     :   300.000 đồng
VII. Cấp bằng và cơ hội liên thông:
          - Sau khi tốt nghiệp, học viên được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp, hệchính quy. Học viên cóthểhọc liên thông lên đại học tại các trường Đại học theo quy định.
Mọi chi tiết cần biết, xin liên hệPhòng Đào tạo –Trường Trung cấp Văn hóa Nghệthuật Sóc Trăng. Số719/3 đường LêHồng Phong, phường 3, TP. Sóc Trăng.
- Điện thoại: (0299) 3821939 - (0299) 3821804
- Website: vhntsoctrang.edu.vn
- Email: thvhntsoctrang@moet.edu.vn
 
                                                                                                                     HIU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Sở VHTTDL (để báo cáo);                                                                                 (Đã ký)
- Sở LĐTBXH (để báo cáo);
- Sở Nội vụ (để báo cáo);
- Giám đốc và các phó Giám đốc Sở VHTTDL (để báo cáo);                   Huỳnh Thanh Hồng
- Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng;
- Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Khmer tỉnh Bạc Liêu;               
- Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh tỉnh Trà Vinh;
- Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Kiên Giang;
- Phòng VHTT các huyện, thị, TP;
- Đoàn Dù kê Ánh Bình Minh xã Tham Đôn, Mỹ Xuyên;
- Đoàn Dù kê Ron Ron xã Phú Tân, Châu Thành;
- Đoàn Nghệ thuật Dù kê tập thể Sơn Nguyệt Quang xã Phú Mỹ, Mỹ Tú;
- Website trường TC VHNT;
- Lưu: Phòng TCHC, Đào tạo.
Tin Tức Khác