Audio
Video
  • Con Còng con Cua
Lượt truy cập
055348
số người truy cậpHôm nay:10
số người truy cậpHôm qua:29
số người truy cậpTuần này:39
số người truy cậpTháng này:935
số người truy cậpTất cả:55348
số người truy cậpĐang trực tuyến:3
Giới Thiệu » Lịch sử hình thành
Lịch sử hình thành
Cập nhật ngày 10/04/2015
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
 
 
           Vài nét về lịch sử hành thành
          Trường Trung cấpVăn hóa Nghệ thuật Sóc Trăng tiền thân là Trường Tuyên huấn tỉnh Sóc Trăng được thành lập năm 1976, nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian này là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn hoá văn nghệ phục vụ cho sự nghiệp kháng chiến trước đây chưa được qua trường lớp.
          Từ sau ngày thống nhất đất nước, thực tiển phát triển văn hoá phong phú đa dạng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã làm xuất hiện hàng loạt nhu cầu văn hoá, trong đó có nhu cầu về đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và hoạt động văn hoá nhằm thực hiện nhiệm vụ tập hợp, hướng dẫn đông đảo quần chúng nhân dân,xây dựng đời sống văn hoá ở địa phương bắt kịp với nhu cầu trong tình hình mới. Chính trong bối cảnh đó Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật ra đời.
          Từ  năm 1976 đến nay trường được mang các tên khác nhau :
          - Trường Tuyên huấn tỉnh Sóc Trăng
          - Trường Nghiệp vụ Văn hoá thông tin Hậu Giang (1976 – 1980)
          - Trường Văn hoá Nghệ thuật Hâu Giang (1980 – 1989)
          - Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật Hậu Giang (1989 – 1992)
          Từ tháng 4 năm 1992 sau ngày tái lập tỉnh Sóc Trăng trường chính thức mang tên : Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Sóc Trăng trực thuộc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng.