Audio
Video
  • Con Còng con Cua
Lượt truy cập
055349
số người truy cậpHôm nay:11
số người truy cậpHôm qua:29
số người truy cậpTuần này:40
số người truy cậpTháng này:936
số người truy cậpTất cả:55349
số người truy cậpĐang trực tuyến:3
Giới Thiệu » Chức năng nhiêm vụ
Chức năng nhiệm vụ
Cập nhật ngày 10/04/2015
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 
 
          Căn cứ Quyết định số : 40/QĐ-SVHTTDL ngày 03 tháng 02 năm 2010  của Giám đốc Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch Sóc Trăng quyết định về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Sóc Trăng, thuộc Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng.
1.Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
          a. Vị trí, chức năng:
          Tên gọi : Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật  Sóc Trăng.
          Trụ sở : Số 719/3 đường Lê Hồng Phong, khóm 5 phường 3 thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng.
          Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật  Sóc Trăng là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTT&DL tỉnh Sóc Trăng, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
          b. Nhiệm vụ và quyền hạn:
          - Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý người học và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền.
          - Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.Tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình của các Khoa đào tạo trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định do Hiệu trưởng nhà trường thành lập.
          - Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; thực hiện các dịch vụ khoa học - kỹ thuật theo qui định của pháp luật.
          - Tổ chức biên chế CBVC nhà trường, tuyển dụng, quản lý, sử dụng và  chính sách CBVC.
          - Đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền về kiểm định chất lượng giáo dục.
          -  Được nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất, được miễn, giảm thuế, vay tín dụng, huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo qui định của pháp luật.
          - Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hóa hiện đại hóa.
          - Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, mở rộng  dịch vụ và chi cho các hoạt động giáo dục theo qui định của pháp luật.
          - Phối hợp với gia đình người học, tổ chức, cá nhân, trong hoạt động giáo dục, tổ chức cho CBCC-VC, lao động và học viên tham gia các hoạt động xã hội.
          - Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục,văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng và việc làm, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bổ sung nguồn lực cho nhà trường.
          - Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học của nước ngoài theo qui định
          - Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo qui định của pháp luật.
          2. Tổ chức bộ máy :
          Tổ chức của Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật  Sóc Trăng gồm :
          a. Ban giám hiệu : Hiệu trưởng  và các Phó Hiệu trưởng
          b. Các phòng chức năng :
          1. Phòng Tổ chức hành chánh
          2. Phòng Đào tạo
          c). Các khoa :
          1. Khoa trung cấp âm nhạc
          2. Khoa trung cấp mỹ thuật
          3. Khoa trung cấp quản lý văn hóa
          4. Các tổ bộ môn
          * Hiệu trưởng do Sở VHTTDL bổ nhiệm :
          Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Sở và phó Giám đốc phụ trách về toàn bộ các hoạt động của Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật  Sóc Trăng.
          * Phó Hiệu trưởng, do Sở VHTTDL bổ nhiệm :
          - Giúp hiệu trưởng trong công tác quản lý trường, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về các nhiệm vụ được phân công.