Audio
Video
  • Con Còng con Cua
Lượt truy cập
055347
số người truy cậpHôm nay:10
số người truy cậpHôm qua:29
số người truy cậpTuần này:39
số người truy cậpTháng này:935
số người truy cậpTất cả:55347
số người truy cậpĐang trực tuyến:3
Đoàn thể » Công đoàn
Công Đoàn
Cập nhật ngày 13/04/2015
BCH CÔNG ĐOÀN
Nhiệm kỳ 2015 - 2017
 
Đ/c NGUYỄN LÊ PHAN - CHỦ TỊCH
Đ/c NGÔ THANH SỬ - PHÓ CHỦ TỊCH
Đ/c TRẦN HỒNG QUYÊN - ỦY VIÊN
Đ/c LÂM THỤY DẠ THẢO - ỦY VIÊN
Đ/c TRẦN SÔ KHA PHÉP - ỦY VIÊN